آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
مرکز تخصصی ساخت فنر اینکونل - پیشگام فناوری ارنیکا

مرکز تخصصی ساخت فنر اینکونل

ساخت و عملیات حرارتی و تست فنر اینکونل X750 استانداردهای ساخت

استاندارد ساخت فنر اینکونل شامل موارد زیر می باشد که بصورت داکیومنت تحویل مشتری میگردد.

TKV HDK;,KG
فنر اینکونل
  1. قطعات درخواستی به لحاظ ابعادی مطابق جدول مشخصات ساخته می شود.
  2. در صورت صدور سفارش، این شرکت مطابق با جدول مشخصات ارائه شده نسبت به ارائه پیشنهاد و نقشه فنی –
    اقدام گردیده و پس ار تایید نقشه ها، بر اساس مشخصات فنی نسبت به ساخت فنرها اقدام می شود.
  3. گزارش مشخصات ابعادی فنر نظیر طول بدون بار و ضریب ثابت فنر مطابق با استانداردهای – BS6759 و ISO4126-7 ارائه می شود.
  4. گواهینامه جنس فنر شامل آنالیز شیمیایی، نوع عملیات حرارتی و سختی سنجی با رعایت و درج الزامات استاندارد ISO15156 و NACE MR0175 ارائه می گردد.
  5. گزارشات – NDE بر روی فنر )تست ذرات مغناطیسی یا ذرات نافذ بر روی تمام سطوح خارجی( در صورت درخواست کارفرما و با اعمال هزینه اضافی اجرا شده و با ذکر استاندارد ارائه می گردد.
  6. کلیه گواهینامه ها و گزارشات تست های صورت گرفته با تایید این شرکت و قبل از ارسال کالا، جهت بررسی -توسط بازرس فنی متقاضی به آن شرکت محترم ارسال می گردد.
  7. کلیه گزارشات و گواهینامه های ارسالی با ذکر – Serial No. قابل پیگیری می باشد

انواع فنراینکونل X750

فنر های فشاری اینکونل X750

بطور کلی فنرهای فشاری اینکونل X750 در ولوها و توربین های نیروگاه استفاده می شود.

معیار اصلی برای سنجش صحت عملیات حرارتی در این نوع فنر اینکونل ضریب کشش و سختی بوده که بطور عمده بازه ای 300 تا 600 ویکرز را در بر میگیرد.

در تمامی مراحل فرایند عملیات حرارتی کنترل سختی و کنترل ابعادی برای فنر اینکونل لازم است. کافی است اندکی تغییر در فرایند عملیات حرارتی رخ دهد تا سختی به مقدار زیادی افت کند.

چرا که بطور کلی فرایند سخت کاری فنر اینکونل بر مبانی رسوب گذاری و پیرسازی چند مرحله ای میباشد باید توجه در است در این فرایند عامل زمان مهمترین جز عملیات بوده که باید با دقت رعایت شود.

در مرحله فاینال و فرایند کولینگ باید توجه داشت از ضربه دن به فنر ها خودداری شود چرا که باعث ایجاد تنش سطحی و چه بسا زیر ترک در آنها میشود.

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 23 votes
Brand Name
پیشگام فناوری آرنیکا
Product Name
فنر اینکونل x750
Price
09154555546 تماس بگیرید
Product Availability
Pre-Order Only